Jsou reklamní předměty nepostradatelnou součástí marketingu?

Asi nikdo nebude rozporovat, že jakákoliv firma, bez ohledu na svou velikost, byla založena za jediným účelem: dosažení zisku. A ideální samozřejmě je, aby se tento zisk stále zvyšoval. K tomu je však potřeba jak udržení stávajících zákazníků, tak i lákání stále nových.

K tomuto účelu se používají nejrůznější marketingové strategie, či spíše jejich kombinace. Snad žádná firma nepoužívá jen jednu, nýbrž volí ty, které použije, tak, aby se navzájem doplňovaly a aby tak bylo zaručeno plné pokrytí cílové skupiny.

taska2

Mezi lidmi je samozřejmě nejznámější reklama, především pak tak televizní, ale rozhodně se nejedná o jediný možný způsob. Jiným, trochu obskurnějším, avšak přesto velmi využívaným, jsou reklamní předměty. O co se jedná?

Obvykle se jedná o drobné věci, jako jsou klíčenky či propisky, s nízkými výrobními náklady. Na nich je natištěno logo či název firmy, a někdy, v závislosti na velikosti onoho předmětu, i její slogan. Tyto jsou pak rozdávány na nejrůznějších akcích, jako je třeba výročí vstupu firmy na trh, případně otevření nové pobočky.

reference1

Avšak často jsou zaměstnanci pobízeni, aby je dávali svým zákazníkům jako dárky. To se děje hlavně u firem, jako jsou například pojišťovny či banky. Mají tím ukázat, že si zákazníka váží natolik, že mu i dají zdarma dárek.

Samozřejmě se nejedná ani zdaleka o jedinou funkci, kterou tento způsob propagace má. Sahá totiž ještě dál. Vzhledem k tomu, že na něm je logo firmy, ji propagujeme prakticky vždy, když danou věc používáme na veřejnosti. A že se jedná o věci, které využije asi každý, není třeba říkat.

Otázka je, zda danou firmu skutečně chceme podporovat, zda považujeme její výrobky a služby za kvalitní, nebo zda je nám to jednoduše jedno, a tužku používáme například proto, že byla zadarmo a nemusíme tak za ni utrácet peníze.

Ať je to však jakkoliv, měli bychom si této skutečnosti být vědomi a podle toho se i zachovat. Přeci jen, nebudeme podporovat firmu, se kterou nesouhlasíme, ne?