Kam v zimě za kulturou – vrcholí plesová sezóna

Plesová sezóna se začíná rozjíždět na počátku roku, mrazivé zimní období je ideální příležitostí trávit společné chvíle pod střechou ve vytápěném prostředí tanečních sálů, a pokud nejste zrovna profesionální tanečníci, pozvánka na ples pro vás může představovat zajímavou změnu, či životní výzvu. Vzhledem k tomu, že plesy jsou vyloženě sezónní záležitostí, mohou nás uvádět do rozpaků jistá pravidla, na která v průběhu roku zapomínáme.
plesové květiny

Jak se vyhnout trapasům na plese

Plesy představují nejen taneční zábavu, ale jsou i příležitostí k seznámení s novými tvářemi. Seznamování lidí na plese se řídí určitými pravidly, např. žena má vždy při představování přednost, stejně tak starší člověk před mladším a upřednostnit bychom měli i osobu s vyšším postavením ve společnosti, např. státníky, či vysoké společenské funkce.
Muži ženám podrží dveře a pomohou s oblékáním a svlékáním svrchníku, to je poměrně vžitá zvyklost. Ale mnozí muži už neví, že do restaurace vždy vchází jako první právě oni, nikoliv jejich partnerky.
Nejen na plese platí, že muži vedou ženu po své pravici, ovšem právě ve společnosti se toto pravidlo ctít musí a pokud jej opomíjíte, stáváte se terčem pozornosti a zdrojem faux pas.
žena v plesových šatech
Součástí některých společenských událostí jsou i večeře. A tehdy platí, že se do jídla pustí jako první vždy společensky nejvíce vážená osoba. A to i tehdy, jestliže servírka roznesla porce ostatním. Lidé u stolu by se tedy měli ovládat a počkat, jakmile právě ta ctěná osoba zakrojí příborem do svého pokrmu.
Plesy bývají vyhledávány především kvůli tanci, to je pochopitelné, ale neměli bychom zapomínat, že první tanec je pokaždé věnován vaší partnerce. Teprve pak je možné vyzvat k tanci jinou ženu. Ale pozor, buďte vzájemně ohleduplní a nevrhejte se do náručí jiné dámě jen proto, že se vám líbí, tanec je totiž velmi intimní záležitost a mnozí lidé jej dokonce považují za určitý druh sexuální předehry. Pokud je však váš vzájemný partnerský vztah založen na skutečné lásce, k žádným trapasům v této souvislosti zpravidla nedochází.
U stolu sedíme vždy tak, aby muž seděl vedle ženy, tedy ne dva muži vedle sebe apod. Pěkně prostřídat – muž – žena – muž – žena.
Do pravidel slušného vystupování se řadí i to, že muž vždy ženu z plesu vyprovodí domů. Není tedy přípustné, aby unavená žena odjela domů taxíkem a rozjařený muž si na plese dále užíval.