Manželství a finance v něm

Uzavření manželství není pouze planý slib, že budete druhého milovat a opatrovat v nemoci i ve zdraví. Na to by totiž stačil pouhý ústní slib. Nejde také ani o to, abyste oba měli stejné příjmení, jako vaše děti. Manželství je totiž ze všeho nejvíce pojeno s majetkem, tedy společným jměním manželů Hypotekybezregistru. Co se k němu vztahu, a na co má který z vás nárok?

držení za ruce

SJM

Společným jměním manželů se rozumí všechny finance a statky nabyté za dobu trvání manželství. Tedy veškeré příjmy obou manželů. Nezáleží pak na tom, zda jeden vydělává měsíčně deset tisíc, a druhý šedesát, protože v manželství máte nárok na rovnocennou životní úroveň. Vyhraje-li jeden z vás v loterii, patří tato výhra oběma.

Na co se SJM nevztahuje?

SJM se nevztahuje na majetek získaný před uzavřením manželství, avšak na peníze získané z něj po dobu manželství už ano. Například v případě, že vás manžel vlastnil byt, ještě než si vás vzal, patří stále jen jemu. Pokud však byt pronajímá, a plynou z něj tedy peníze, jsou už vaše společné. Stejně tak to je u půjček, které si jeden z partnerů vzal ještě před uzavřením manželství. V případě že je na něj vztažena exekuce, týká se jen a pouze jeho osoby, a ten druhý s tím nemá co dělat.

SJM se v manželství nevztahuje ani na dary. Pokud tedy jeden z vás získá darem například automobil, je jen jeho. Stejně tak to je s dědictvím.

peněženka ve svěráku

Dělení při rozvodu

V případě, že dojde k rozvodu, se dělí majetek na půl. Ne však všechen, ale pouze ten, který byl získán po dobu manželství, a to vyjma dědictví, darů. Stále pak nezáleží na tom, že jeden z vás vydělával po celou dobu více, a ten druhý třeba nepracoval, protože jste onen majetek nabyli v době trvání manželství, kdy jste bráni jako společní vlastníci.

Půjčky

Co se půjček, či nákladnějších nákupů týče, musí manželé rozhodovat společně. Neznamená to, že pokud si chcete koupit mobilní telefon, požádáte o svolení manžela. Pokud si však chcete vzít například hypotéku, nesmíte si ji vzít bez vědomí a souhlasu partnera, který bude touto hypotékou vázán spolu s vámi. Proč? Je to jednoduché. Budete ji totiž splácet ze společných příjmů.