Ze života samoživitelů

V současné době se zhruba každé druhé manželství rozpadá. Nebudeme se zde pouštět do sociologických výzkumů, proč k tomu dochází, protože to rozhodně není předmětem našeho tématu.
konec manželství
Důsledek rozvodovosti je ten, že děti jsou vychovávány jen jedním z rodičů. Obvykle je to matka, ale otec samoživitel v současné době rozhodně nepředstavuje výjimku. U některých dětí se jedná o provizorium do doby, než si rodič samoživitel najde nového partnera a založí s ním novou rodinu, ale pro poměrně mnoho neúplných rodin se jedná o dlouhodobý stav, protože rodič samoživitel nového partnera buď nehledá, nebo se mu to nedaří, nebo preferuje jiný typ milostného vztahu, který je například založený jen na intimním občasném setkávání.
 
V odborné literatuře dodnes bývá zmiňováno, že život v neúplné rodině představuje rizikový faktor. Dodnes mnoho lidí předpokládá, že dítě z neúplné rodiny bude
·Nevychované, protože na něho rodič nemá čas
·Neúspěšné ve škole, protože mu chybí dohled
·Neupravené a zanedbané, protože pochází ze sociálně slabších podmínek
·Mít problémy s chováním, protože mu chybí pozitivní vzory a mužská autorita
 

Skutečnost není tak dramatická

Přitom už renomovaný a slavný dětský psycholog Zdeněk Matějček psal, že skutečnost, že dítě je vychováváno v neúplné rodině neznamená, že nedospěje ve zdravouplnohodnotnou osobnost a že by a priori hrozila emoční frustrace. Jen je třeba výchově věnovat zvýšenou péči.

Pravda je taková, že rodiče samoživitelé to mají nepochybně náročnější, ale zároveň dokáží, na rozdíl od rodičů z úplné rodiny,rozlišovat mezi tím, co je důležité a co naopak tak velmi důležité není a dokáží volit velmi efektivní strategie co se týče péče o domácnost a finance a také co se týče výchovy dětí. Ve skutečnosti děti z neúplných rodin, pokud se jim rodič skutečně věnuje jsou často:
·Mnohem samostatnější, protože nejsou přepečováváné
·Jsou ctižádostivější, protože znají cenu snažení
·Jsou připravenější na život z hlediska financí, protože jsou zvyklé na život v rodině, kde se zbytečně neplýtvá
·Jsou pracovitější, protože se musí podílet na chodu domácnosti
·Jsou vděčnější, protože si Váží toho, co mají k dispozici
maminka s dcerkou 
Stejně tak neplatí, že samoživitelé pocházejí ze sociálně znevýhodněných poměrů. Jsou to lidé často úspěšní ve svém povolání a z této pozice jsou rozhodně svým dětem významným vzorem toho, co vše se dá zvládnout.
Rozhodně tedy není důvodvnímat děti samoživitelů jako nějakou ohroženou skupinu, která je vystavena zvýšeným rizikům. Vystaveno rizikům je dítě, jehož rodič nebo rodiče tak docela nezvládají výchovu a to se může stát jak v úplné tak v neúplné rodině.