Hemoroidy – velmi rozšířené onemocnění široké populace


Hemoroidální nemocí trpí zhruba tÅ™etina populace nad tÅ™icet let a až polovina populace nad padesát let. Hemoroidy (noduli haemorrhoidales, haemorrhoidales), lidovÄ› též hemoroidy, jsou fyziologickou souÄástí análního (Å™itního) otvoru. Hemoroidy rozliÅ¡ujeme vnitÅ™ní a vnÄ›jší – podle lokalizace v análním kanálu. VnitÅ™ní hemoroidy jsou lokalizovány pÅ™i vnitÅ™ním ústí Å™itního kanálu, vnÄ›jší hemoroidy pak pÅ™i zevním ústí. Zdravé hemoroidy mají svou důležitou funkci, neboÅ¥ se starají o jemné utÄ›snÄ›ní Å™itního otvoru a posilují tak funkci svÄ›raÄe.

VÄasným vyÅ¡etÅ™ením pÅ™edejdete operativní léÄbÄ›

Dojde-li vÅ¡ak ke komplikaci v oblasti hemoroidálních uzlů, mluvíme o hemoroidální nemoci. Hlavními známkami hemoroidálního onemocnÄ›ní jsou svÄ›dÄ›ní, pocit cizího tÄ›lesa, vlhkost v oblasti koneÄníku, krvácení a samozÅ™ejmÄ› bolest. Hemoroidální onemocnÄ›ní se nejÄastÄ›ji dÄ›lí podle závažnosti do ÄtyÅ™ stupňů – Goligherovo dÄ›lení. Nejsnáze samozÅ™ejmÄ› probíhá léÄba hemoroidů v prvním a druhém stádiu, kdy jeÅ¡tÄ› není potÅ™eba pÅ™istoupit k operativní léÄbÄ›.