První předchůdci internetu a jejich trnitá cesta s vývojem počítačů

·         V podstatě první počítač, který odpovídá tomuto označení, byl vyroben roku 1938 v Německu. Německý inženýr Konrád Zuse zkonstruoval elektromechanický počítací stroj s kolíčkovou pamětí na šestnáct čísel. Pracoval ve dvojkové soustavě a programy četl z děrné pásky vytvořené z kinofilmu. Byl velmi poruchový.
·         šest let později využívalo americké námořnictvo k výpočtu balistických tabulek stroj, který uměl jako předchůdce počítačů sečíst dvě čísla za 0,3 vteřiny. Byl nazýván Mark I.
·         Rok 1946 se zapisuje do historie počítačů jako ENIAC. Jedná se o první elektronkový počítač, který pracoval podobně jako dnešní výpočetní technika. Byl ovšem energeticky hodně náročný a jeho provoz byl drahý.
·         A tak byl po pár letech nahrazen UNIVACem, prvním sériově vyráběným komerčním počítačem. Bylo vyrobeno asi 46 kusů, přičemž jeden stál okolo milionu dolarů. IBM SYSTEM 360, populární a ve své době výkonný superpočítač, který již měl pro všechny vyrobené kusy shodné programové vybavení, spatřil světlo světa roku 1965. Znamenal skutečný průlom počítačů v praktickém a komerčním využití, zvláště v průmyslovém odvětví, a vyráběly se v tisícových sériích.
·         První stolní počítač a předchůdce PC v takové podobě, jak ho známe dnes, byl XEROX ALTO COMPUTER. Nabízel dokonce grafické rozhraní ovládané myší. Stal se vzorem pro další vývoj, i když komerční úspěch neměl. Jeho kapacita ukládání dat byla 2,5 MB, což je asi 10 000 krát méně než dnes.
 pc za sklem
Dobrý sluha nebo špatný pán?
Tak jako existovala historie počítačů, tak vznikalo i zamyšlení lidí nad těmito stroji.
·         George Orwell, esejista, novinář, spisovatel, ideolog, komentoval život své doby a zabýval se i sociálními tématy, měl před svou smrtí v roce 1950 vizi budoucna a varoval lidstvo před pohlcením počítačové technologie. Před šíření virů i na analyzování osobních dat. Poukázal na to, že počítačové viry dokážou na dálku ovládat průmyslové stroje s chybou.
 kontinenty a pc
·         Myslel si ovšem, že k tomu dojde již okolo roku 1984. Zmýlil se tedy. Tak, jak se mýlí lidé, se mohou zmýlit i počítačové systémy. Tak, jako se zhroutí přepracovaný člověk, tak může jednou přestat fungovat i počítač. Může a nemusí. Stejně tak má i člověk na výběr, zda se nechá pohltit technikou, či bude bedlivý a ostražitý k předávání svých osobních dat a informací. Můžeme věřit, že se ukáže počítač jako dobrý sluha.