Strojní frézování obrobku

Strojní frézování obrobku

Třískové obrábění

Tento typ obrábění probíhá tak, že máme nějaký nástroj a ten nám odebírá materiál ve formě třísky. U rotačních součástí se nejčastěji bavíme o soustruhu, ovšem když potřebujeme, aby se nástroj pohyboval po třech osách, tak je tu frézka. Tento stroj má nejčastěji výkonný elektromotor, který je výhodný v tom, že nemá nijak vysoké nároky na provoz a stačí jej zapojit do sítě. Samozřejmě dále je uvnitř stroje propracovaná převodovka, abychom si mohli nastavovat otáčky nástroje včetně rychlosti posuvu.

CNC obrábění

Takže nástroj nám vykonává hlavní řezný pohyb a obrobek vedlejší, přičemž oba musíme správně nastavit. Obrobek se nejčastěji upíná do svěráku, kdy musíme dbát na dostatečné utažení. Během samotného procesu se mnohdy používá chladící kapalina, protože takto můžeme obrábět rychleji a nástroj ani materiál nedosahuje vysokých teplot. V dnešní době z velké časti práci člověka nahradili stoje, protože tu máme CNC frézky a jiná zařízení.

Kotoučová fréza

Frézek je více typů, přičemž záleží na tom, co chceme vyrábět a v jaké míře. Nesmíme zapomínat na jejich pravidelnou údržbu, která je dána například počtem hodin v provozu. Zpravidla se jedná o čištění, mazání a kontrolu provozních kapalin. Třeba u NC stojů, kde se nám zobrazují hodnoty na displeji se provádí kalibrace, aby nám stoj ukazoval přesné hodnoty, kdy se dosahuje přesnosti třeba na tisícinu milimetru, což je opravdu malý rozměr.

strojní nástro

Když máme stroj v pořádku, tak se můžeme přesunout k volbě nástroje, protože ty se nám starají o to, aby byl odebírán správně materiál. U těchto stojů se používají nejčastěji kotoučové frézy https://www.i-nastroje.cz/Kotoucove-frezy-c32_200_2.htm. Není to však jen tak, protože se stačí podívat i na nějakou základní tabulku s těmito nástroji, kde zjistíme, že jich je opravdu dost. To nás nemusí vůbec trápit, protože výběr je široký a snadno seženeme, co potřebujeme. Na takovou frézu se můžeme spolehnout a zvesela s ní frézovat.