Výstavba betonových plotů v Lanškrounu a okolí

Venkovská stavení mívala kolem zahrad dřevěné ploty a ty kromě praktické funkce ochrany před průnikem zvířat bývaly i estetickým prvkem. Industrializace a zvýšení počtu obyvatel na planetě, budování městských aglomerací a obrovský nárůst silniční dopravy však vyžadují jiné postupy při zabezpečení majetku a soukromí, mezi nimi také pevná oplocení v podobě kompaktního zdiva.

vlčí máky u zdi

Postavit zeď kolem zahrady je mnohdy nutné, jsou to situace, kdy se objekt nachází v blízkosti komunikace se silným provozem, nedaleko od průmyslové zóny a nákupního či zábavního centra, anebo odděluje prostor od hospodářských objektů, skladů, skládek a rumišť, kontejnerů s tříděným odpadem a podobných nevzhledných prostor, která nechceme mít součástí výhledu do krajiny.

Stavba zdiva však s sebou nese vysoké nároky na přípravné práce, vytvoření dostatečně hlubokého betonového základu a nemalé náklady na materiál a pracovní činnost. Právě to bylo důvodem, proč se úspěšně rozjela výroba betonových tenkých panelů, které nahrazují zdivo, plní jeho základní funkci (neprůhlednost, bariéru před hlukem a prachem, soukromí), a zároveň u vhodně zvoleného typu působí přijatelným estetickým dojmem.

kočka na zdi

Odpadá náročná údržba

Podstatnou výhodou zdiva ve srovnání s dřevem, kovem a některým pletivem jsou minimální požadavky na udržovací práce. Konkrétně u betonových plotů Lanškroun https://www.montazmpc.cz/betonove-ploty-lanskroun/ nejsou nutné penetrační ochranné či ozdobné nátěry, izolace, tmelení, beton nepodléhá hnilobě ani plísním, nekoroduje, nerozpadá se vlivem teplotních výkyvů (mrazu a horka), pouze se na něm usazují lišejníky a mechy a ty lze snadno odstranit kartáčem nebo tlakovým čističem.

Betonové panely se prodávají v jednotném rozměrovém portfoliu, zpravidla 200 x 50 cm, vkládají se do drážek obdélníkového průřezu v opěrných sloupcích a před výstavbou není nutné hloubit základový výkop po celé délce pozemku, pouze v místech ukotvení sloupků.